Tervetuloa School-wide Positive Behavioral Supports – hankkeen sivustolle!

Positiivinen käyttäytymisen tuki

Positive Behaviour Support (PBS) on tutkimusperustainen lähestymistapa, jonka tavoitteena on parantaa elämänlaatua ja vähentää haittaa aiheuttavaa ihmisten käyttäytymistä (Carr, ym. 2002). Tavoitteiden saavuttamiseksi PBS keskittyy tukemaan toivotun käyttäytymisen kehitystä (käyttäytymiset liittyvät oppimiseen, terveyteen, sosiaaliseen sekä yhteisölliseen toimintaan).

lue lisää >

SWPBS -projekti

“Building School-Wide Inclusive, Positive and Equitable Learning Environments Through A Systems-Change Approach” (SWPBS) (”Inklusiivisen, positiivisen ja oikeudenmukaisen oppimisympäristön luominen koulun toimintakulttuuria muuttamalla”) on ERASMUS+ Avaintoimen 3 Kokeellinen ohjelma, joka tähtää koulujen inklusiivisen ja tasa-arvoisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Perustana on kaikille lapsille kohdennettu sosioemotionaalinen ja käyttäytymisen tuki. Tavoite on sama kaikissa neljässä osallistuvassa EU-maassa (Kreikka, Kypros, Romania ja Suomi).

lue lisää >

Kokemuksia

Tutustu hankkeeseen osallistuneiden kokemuksiin SWPBS-mallist.
* Valitse tekstitysten kieli